Regulamin

Główna

Regulamin

Regulamin UKS „OKAY” Opole

 1. Zajęcia judo organizowane są przez Uczniowski Klub Sportowy „OKAY” (UKS „OKAY”) z siedzibą przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu, ul. Szarych Szeregów 1.

  Uczniowski Klub Sportowy „OKAY”
  45-286 Opole, ul. Szarych Szeregów 1
  NIP: 754-28-37-531 Regon: 160052091


 2. Zajęcia treningowe grup dziecięcych odbywają się w okresie trwania roku szkolnego w terminach zgodnych z harmonogramem zajęć, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.
 3. Struktura organizacyjna klubu daje możliwość indywidualnego rozwoju każdego z ćwiczących, a o skierowaniu do odpowiedniej grupy decyduje trener na podstawie wieku oraz stopnia zaawansowania i zaangażowania zawodnika.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich (karta zdrowia sportowca), bądź złożenie przez rodzica oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w treningach judo.
 5. Warunkiem uczestnictwa w zawodach sportowych jest posiadanie karty zdrowia sportowca lub licencji zawodnika wydanej przez Polski Związek Judo.
 6. Zasady opłacania składek członkowskich zostały opisane w Regulaminie Opłat.
 7. Zawodnicy UKS „OKAY” po dokonaniu wpłat podanych w „Regulaminie Opłat” mają prawo do:
  • uczestniczenia w zajęciach swojej grupy treningowej,
  • bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach innych grup za zgodą trenera prowadzącego,
  • wyjazdów na krajowe oraz międzynarodowe zawody sportowe zgodnie z kwalifikacją trenera prowadzącego,
  • wyjazdów na krajowe i międzynarodowe obozy sportowe zgodnie z kwalifikacją trenera prowadzącego,
  • przystępowania do egzaminów na stopnie kyu.
 8. Zawodnicy UKS „OKAY” zobowiązani są do prezentowania postawy godnego sportowca, reprezentanta klubu i kraju. Podczas zajęć treningowych oraz rozgrywek sportowych powinni kierować się zasadami judo oraz fair play. Ponadto zawodnicy zobowiązani są do aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w treningach oraz punktualnego przybywania na zajęcia.
 9. Zawodnicy, których rodzice wyrażą zgodę na uczestnictwo w zajęciach, powinni zgodnie z deklaracją klubową być indywidualnie ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.

Wspierają nas

logo miasto opole
logo województwa opolskiego
ministerstwo sportu i turystyki - logo
regionalny ośrodek polityki społecznej w Opolu - logo
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - logo
Regina Tour -logo
logo - Polski Związek Judo
Skip to content