Uchwała 1/02/2024 Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego OKAYw kwestii ustalenia wysokości składki członkowskiej Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego OKAY na posiedzeniu w dniu 10.02.2024 podjął uchwałę o ustaleniu wysokości składki członkowskiej począwszy od...