Do pobrania

Główna

Do pobrania

Pliki do pobrania

DOKUMENTY PODSTAWOWE
L.p. Typ Nazwa Opis
1. Deklaracja Deklaracja Deklaracja członkowska dotycząca dziecka zapisywanego na zajęcia do Klubu. Podpisany dokument przez rodziców/opiekunów należy przekazać trenerowi prowadzącemu trening podczas pierwszych zajęć.
2. Deklaracja członkowska Deklaracja członkowska Deklaracja członkowska kandydata do UKS „OKAY”. Dokument przeznaczony dla rodziców/opiekunów dzieci zapisanych do Klubu, zawodników ćwiczących w grupie Masters oraz osób zgłaszających chęć przynależenia do Klubu.
3. Upoważnienie Upoważnienie Upoważnienie do reprezentowania członka Klubu na Walnym Zebraniu.
4. Zgoda na udział w zawodach Zgoda na udział w zawodach Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach.
5. Zgoda na przejazd Zgoda na przejazd Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd dziecka na zawody pojazdem samochodowych kierowanym przez wyznaczoną osobę.
DOKUMENTY ZARZĄDCZE
L.p. Typ Nazwa Opis
1. Statut UKS Okay Statut Statut Klubu
2. Regulamin UKS Okay Regulamin Regulamin Klubu
3. Regulamin opłat UKS Okay Regulamin opłat Regulamin opłat Klubu

Wspierają nas

logo miasto opole
logo województwa opolskiego
ministerstwo sportu i turystyki - logo
regionalny ośrodek polityki społecznej w Opolu - logo
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - logo
Regina Tour -logo
logo - Polski Związek Judo
Skip to content